Uuenda oma andmeid

Tänapäeva kiiresti arenevas ühiskonnas muutuvad inimeste kontaktandmed väga sageli. Koguduses on traditsiooniks saata pühadekaarte meie 75+ koguduseliikmetele ning sünnipäevakaarte juubilaridele. Seetõttu oleme tänulikud kõigile koguduseliikmetele, kes hoiavad oma kontaktandmed ajakohased. Seda saab teha kas siin koguduse kodulehel või Kihelkonna koguduse kantseleis. Saadud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.