Liikmeannetus


Koguduse täieõiguslik liige on ristitud ja leeritatud, käinud vähemalt korra aastas armulaual ja teinud nimelise liikmeannetuse. Täieõiguslik liige kuulub ka koguduse täiskogusse ja on vähemalt 15-aastane.


Liikmeannetus on iga leeris käinud koguduseliikme kohus, mille ta on vabatahtlikult enesele võtnud. See on väga oluline panus koguduse majandamisel. Liikmeannetust on võimalik maksta sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega. Kui liikmeannetus tasutakse pangaülekandega oma kontolt, piisab makse selgituses sõnast „liikmeannetus”, kui tehakse ülekanne kellegi teise eest, siis tuleb märkida selgitusse ka annetaja nimi. Sõlmides püsikorralduslepingu pangaga, saad liikmeannetuse jaotada aasta peale ühtlaselt ja on üks asi vähem, mida meeles pidada.

Eesti Vabariigi seaduste järgi (vt Tulumaksuseadus, § 27) tagastab Maksuamet tuludeklaratsiooni esitajale annetuselt tulumaksuosa (20%). Kogudus saadab nimeliste annetajate kohta maksuametile teate, kui kogudusel on olemas annetaja isikukood. Sel juhul lisab maksuamet annetussumma juba eeltäidetud tuludeklaratsiooni ja selle pealt arvestatakse tulumaks tagasi. Kes ei soovi, et me tema annetusest maksuametile teatame, palume sellest koguduse kantseleisse teada anda.


Annetuse saaja: EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU KIHELKONNA MIHKLI KOGUDUS

Swedbank: EE022200001120124535


Suur tänu kõigile, kes koguduse majandamisele kaasa aitavad!