Sadeveesüsteemi ehitus

2021. aastal sai ühiste jõupingutustega korrastatud Kihelkonna kiriku tornikiiver vaskplekist katuse ja kullatud kukega. 

2023.aastal on plaanis teostada sokli parandustööd, paigaldada niiskustõke seina alaosale ning teostada pinnase planeerimistööd. Paigaldada katuseräästasse sadevee rennid ja allajooksud ning võimalusel teostada ka seinte krohviparandus ning valgendamine.

Meie kliimas on väga oluline juhtida vihmaveesüsteemi abil katusele langev sademevesi majast eemale. See aitab vältida fassaadi kahjustamist ning kaitseb vundamenti ja räästaalust hoone ümbrust.

Üleskutse koguda annetusi  kiriku sadeveesüsteemi  rajamiseks tegi koguduse juhatuse aseesimees Paavo Kuuseok 2021. aasta jõulupühade eel.

Koguduse juhatuse liikmete ning mõnede abilistega sai tänavu 7.jaanuaril talgukorras tehtud juba töödega algust ning eemaldatud amortiseerunud varikatus kiriku vundamendi ümbert.

Ores Ehituse hinnapakkumine tööde teostamiseks on 64 822 €.

Tänu ettevõtja Kaido Jõelehele, kes pidas 21. jaanuaril juubelit ning palus oma sünnipäeva külalistel mitte tuua talle kingitusi ega lilli, vaid toetada Kihelkonna kirikule sadeveesüsteemi rajamist, kogunes peokülaliste toetusena 20 000 eurot. 

Suur tänu kõigile lahketele annetajatele!

Amortiseerunud varikatus

Ja ongi varikatus eemaldatud

Tublid talgulised

EELK peapiiskop Urmas Viilma üle andmas Kaido Jõelehele Saarte praostkonna kirikusõbra tiitlit.