Ülestõusmispühad 2024

Kihelkonna kirikus asub lisaks Eesti vanimale säilinud orelile ka üks Eesti vanimaid reformatsiooni järgseid altareid aastast 1591. Kui tavapäraselt on kunstnik maalinud ühe altarimaali, siis Kihelkonna kirikus on altarimaale kaks ja mind on see maalide paar sügavalt kõnetanud.

 Aeg-ajalt näeme uudistest mõne võiduka sportlase kojutulekut ning kuidas teda lennujaamas pidulikult lilledega vastu võetakse. Aga millisele vundamendile on see saavutus ehitatud? Kui palju pingutust, treenimist, tahtekindlust, loobumist, sageli ka valu ja kannatust on sellele võidukale hetkele eelnenud? Enamasti jääb see eemal olijate jaoks varjatuks.

 Kihelkonna kiriku altari meister toob ülemisel maalil ilmekalt esile Jeesuse võiduka hauast välja astumise hetke, kus sõduritest valvurid on ehmatusega põrmu varisenud. Nende meelevald on kadunud.

 Millele toetub Jeesuse suur võit esimese ülestõusmispüha hommikul? Selleks on alumisel maalil kujutatud Taevase Isaga ühenduse hoidmist nii kergematel kui ka raskematel eluhetkedel. Selle sideme üheks nähtavaks märgiks on püha armulaud, mille Jeesus oma kinnivõtmise ja hukkamise eelsel õhtul seadis. Ega me oska lõpuni püha armulaua sügavust lahti seletada. Selles on andestuse kinnitus ning kokku kuulumine Jumala ja kaaskristlastega. Selles on Jeesuse ohvrisurma meelespidamine ning tänulikkus.

 Ülestõusmispühad on Jeesuse võidupühad.  Olümpiavõitja saavutuse puhul mõeldakse tagasi käidud teele, aga võime seda olukorda ka teisiti vaadelda ja küsimuse esitada – kuidas võitjaks saada? Mida selleks tuleb teha? Olümpiavõitjad käivad aeg-ajalt koolides lastega või noorte sportlastega kohtumas ja neile kogemusi jagamas. Meil on pühakirjas rohkesti kasulikke nõuandeid nii Jeesuse kui ka apostlite poolt. Nende juhtnööride jagamiseks on kirikuid ehitatud, vaimulikke raamatuid trükitud ja tänapäeval mitmeid erinevaid meediavahendeid kasutatud. Eks ka usk vajab regulaarset treenimist ja enese vormis hoidmist.

 Ja siiski tuletab alumine altarimaal meelde, et ainult meie pingutusest ei piisa. Ei suuda inimene ise redelit taevasse ehitada. Vajame Jeesust Kristust, kes oma elu on meie eest ohvriks andnud ning on öelnud: „Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval” (Jh.6,54)

 Pidagem kinni oma regulaarsest vaimulikust treeninguplaanist ja hoidkem sidet võitja Kristusega, kes on tõotanud olla meiega ja öelnud: „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni." (Mt.28,20)

 Õnnistatud Kristuse ülestõusmispüha, rahu, tervist ja rõõmu 

ning ikka sirutamist võiduka eesmärgi poole!

                                                                       koguduse õpetaja Rene Reinsoo

                                                                                                               A.D.2024