Ülestõusmispühad 2022

Kihelkonna kirikus on vitraaž heast Karjasest. Neid ridu kirjutades toimub selle sajandi Euroopa suurim katastroof Ukrainas. Kui ründava riigi juht kardab omasid ja istub eemal pika laua otsas, siis Ukraina presidenti võiks vast üheks tänapäeva „heaks karjaseks” pidada. Ikka omadega koos ka raskustes ning ohtudes, igalt poolt oma rahvale tuge ja abi otsides. Jeesus ütleb: „Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.”(Joh.10,11)

Miks on maailmas nii palju kannatust ja valu, seda ei oska me lõpuni seletada. Küll aga tulevad vahel just raskustes esile inimese kaunimad iseloomujooned – truudus, ustavus, armastus, julgus ning eneseohverdus. Olin kord matusel, kus eakas abikaasa oli aastaid oma voodihaige kaasa eest hoolitsenud. Küsisin, et kuidas sa seda suutsid? Ta vastas lihtsalt: „Ma ju armastasin teda.”

Jeesus usaldas end kannatuses Isa hoolde ning suutis lõpuni kindlaks jääda. Kirjas heebrealastele öeldakse: „Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist...” (Hb.13,20)

Hea karjane Jeesus on surnuist üles toodud! Selle rõõmu jagamiseks tähistame Ülestõusmispühi. See on meilegi julgustuses ka raskustes püüda ustavaks jääda. Küll rahu Jumal, kes meiega püha ristimise läbi on lepingu sõlminud, toob meidki kord surnuist üles!

Martin Körber on kirjutanud: „Kui vaatan üles taevasse, siis tuleb meelde see, et seal üks Hea karjane, ma Tema talleke.”

Õnnistatud Kristuse ülestõusmispüha meile kõigile ning olgu hea Taevane Karjane meid saatmas kõigil meie elupäevadel!


Rene Reinsoo

koguduse õpetaja

aprill 2022